ਅਰਜਨਟੀਨਾ

More: ਬੂਈਨੋਸ ਏਅਰਸ , ਏਲ ਕੈਲਾਫੇਟ , ਸਾਨ ਕਾਰਲੋਸ ਡੇ ਬਰਿਲੋਚੇ , ਰੀਓ ਗਲੈਗੇਸ , ਮੇਂਡੋਜ਼ਾ , ਪੋਰਟੋ ਈਗਾਜ਼ੂ , ਕੋਰਡੋਬਾ , ਰੋਸਾਰੀਓ , ਸੈਨ ਮਿਗੈਲ ਡੀ ਟੁਕੂਮਾਨ , ਲਾ ਪਲਾਟਾ , ਸਨ ਸੈਲਵੇਡਾਰ ਦ ਜੁਜੂਯ , ਫਾਰਮੋਸਾ , ਉਸ਼ੁਆਈਆ , ਸਾਨ ਮਾਰਟਿਨ ਡੇ ਲੋਸ ਐਂਡੀਸ , ਪੋਸਾਡਾਸ , ਓਬਰਾ